Také v letošním roce je program festivalu Divadelní svět Brno podrobně sledován ve festivalovém zpravodaji Theatrocén, který bude tentokrát vycházet průběžně jako součást studentského časopisu Krith Katedry divadelních studií FF MU. Přečtěte si recenzi na představení Maryša: Příběh vraha od Barbory Schönové.

Maryša je lesba?

Jihočeské divadlo uviedlo v roku 2021 na svoj súčasný repertoár Maryšu od bratov Mrštíkov. Režiser Janek Lesák má históriu predstavovania hier s dlhoročnou inscenačnou tradíciou, vrátane Hamleta, Troch mušketierov a Jesus Superstar. Okrem spomínaných i Červenú čiapočku, ktorá bola predstavená v Polárke pri príležitosti bežnej premávky divadla. Jihočeské divadlo v Polárke teda nie je cudzincom.

Inscenácia sa hrá vo vonkajšom priestore, na dvore pri budove divadla. Z drevených lavíc sa vytvoril kruhovitý tvar, v strede ktorého je postavená vaňa plná horiacich kusov dreva. Je vytvorená opekačková atmosféra, stmieva sa a oheň všetkých sledujúcich otepľuje. Herci a herečky hrajú na gitarách a od kríkov pôsobiacich ako les prichádzajú ďalšie postavy, čím je nastolený táborový pocit. Všetci sme súčasťou diania, hrajúci sedia na dotyk blízko pri nás, niektorí sa k piesňam pridávajú a vzniká typická scéna kempu, všetci sme dedinčania pozerajúci sa na drámu v našej vesnici.