(Ne)závislá spojení: Divadlo je… spolupráce
Divadelní svět Brno a Nová síť
sobota 28.05.2022
11:00
Zkušební jeviště Janáčkova divadla


Žánr: Debaty

 

Vstup zdarma, pouze pro registrované účastníky. Bližší informace k registraci na emailu: kus.produkce@gmail.com

Vstup zdarma

Putovní diskusní setkání mezi nezávislou scénou a zřizovanými divadelními institucemi, které pořádá festival nového divadla Malá inventura a festival Divadelní svět Brno.

Divadlo je… spolupráce aneb (ne)možnosti koprodukce 

Navazujeme na první setkání zástupců Národních divadel (Praha, Brno, Ostrava) s nezávislou divadelní scénou, které proběhlo v únoru v rámci festivalu Malá inventura v Praze, a kde jsme otevřeli debatu na téma vzájemné spolupráce. Druhé setkání se úžeji zaměří na téma koprodukce, nad jejímiž (ne)možnostmi chceme společně přemýšlet na úrovni dramaturgické i produkčně-organizační. Setkání bude mít dvě části. Na základě několika příkladů již realizovaných koprodukčních projektů si chceme vzájemně sdílet zkušenosti, dobrou praxi, ale i úskalí a rizika těchto (ne)závislých spojení. Druhá část setkání proběhne v podobě world café, kde budeme téma „koprodukcí“ dále promýšlet a ohledávat ze dvou perspektiv – dramaturgicko-umělecké a produkčně-organizační. Jaký je vlastně jejich smysl? Na které neuralgické body neustále narážíme? A jaká může být společná divadelní budoucnost této formy spolupráce?

 Debatu a world café společně připravují:

Barbara Gregorová (dramaturgyně Činohry Národního divadla Brno a šéfdramaturgyně festivalu Divadelní svět Brno)

Petr Pola (umělecký ředitel festivalu Malá inventura)

Marta Ljubková (šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla v Praze a dramaturgyně festivalu Pražské křižovatky)

Adriana Světlíková (ředitelka servisní organizace Nová síť, která pořádá festival Malá inventura)

Hana Průchová (proděkanka pro vědu a výzkum Divadelní fakulty JAMU)